Ha Xu Duong

April 18, 1956 - December 29, 2023

04/18/1956 - 12/29/2023

Past Services

Visitation
Friday January 05, 2024
4:00 pm - 5:00 pm
Altmeyer Funeral Home – Denbigh Chapel
12893 Jefferson Avenue
Newport News, VA 23608
(757) 874-4200 | Directions
Funeral Service
Friday January 05, 2024
5:00 pm - 8:00 pm
Altmeyer Funeral Home – Denbigh Chapel
12893 Jefferson Avenue
Newport News, VA 23608
(757) 874-4200 | Directions

CHÚNG TÔI VÔ CÙNG ĐAU BUỒN BÁO TIN
CÙNG THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC, và BẠN HỮU GẦN XA:

Chồng, Cha, Em, Anh của chúng tôi là:
Ông Dương Xú Hà

Sinh ngày 18 tháng Tư năm Bính Thân 1956, tại Sài-Gòn, Việt Nam

Đã từ trần ngày 29 tháng 12 năm 2023
(nhằm ngày 17 tháng 11 năm Quý Mão)
Tại Newport News, Virginia, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 67 tuổi
Tang lễ sẽ được cử hành tại nhà quàn:
Altmeyer Funeral Homes

12893 Jefferson Ave, Newport News, VA 23608

Phone: (757) 874-4200
Chương Trình Tang Lễ và Thăm Viếng:
Lễ Thăm Viếng từ 4:00 chiều – 7:00 tối
Đọc điếu văn, tưởng nhớ và lời cảm ơn lúc 5:00 tối
Lễ động quan và di quan lúc 8:00 tối
TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
Vợ: Bà Qủa Phụ Dương Đông Đào
Chồng, Anh, Em, Các Con và Gia đình bên vợ :
Anh Dương Điền, vợ và các con (Việt Nam)
Em Dương Quan (Việt Nam)

Em Dương Mỹ Liên, chồng và các con (Việt Nam)
Em Dương Kim Ngọc (Việt Nam)
Em Dương Quảng Cưòng, vợ và con (Việt Nam)
Trưởng Nam: Dương Bảo Huy
Thứ Nam: Dương Quốc Hoàng Brian
Thứ Nam: Dương Ngọc Khánh Steven
Thú Cưng: Yondu

Mẹ vợ Lan T. Cook và chồng Charles Cook (Virginia)

Chị vợ Nguyễn Phạm Ngọc Anh, chồng Nguyễn văn Minh và các con Nguyễn Phương Uyên

Yvonne, Nguyễn Đăng Khoa Kevin (Virginia)

Em vợ Phạm T. Thu Liễu, chồng Guido Henkel và con Lucas Minh Quân Henkel (California)

Em vợ Sherry Malison, chồng và con (Virginia)
Em vợ Lisa Cook-West và các con (Virginia)
Cáo phó nầy thay thế Thiệp Tang

Trong lúc tang gia bối rối, khó tránh khỏi sơ xuất, xin qúy vị niệm tình bỏ qua.

We are deeply saddened to announce the passing of

Our Husband, Father, Brother, Son-in-law, Brother-in-law, Uncle:

Ha Xu Duong

Born April 18th, 1956 in Saigon, Vietnam
Passed away on December 29th, 2023
in Newport News, Virginia USA
at the age of 67
Funeral services will be held at:
Altmeyer Funeral Homes

12893 Jefferson Ave, Newport News, VA 23608

Phone: (757) 874-4200
Funeral Program and Visitation:
Friday, January 5th, 2024
Viewing from 4:00 PM – 7:00 PM
Eulogies and Acknowledgments at 5:00 PM
Conclusion of Service at 8:00 PM

He leaves behind
Widow: Dương Đông Đào

Brother: Dương Điền, wife and children (Vietnam)
Sister: Quan Duong (Vietnam)

Sister: Dương Mỹ Liên, husband and children (Vietnam)

Sister: Dương Kim Ngọc (Vietnam)
Brother: Dương Quảng Cưòng, wife and son

Son: Huy Duong
Son: Brian Hoang Duong
Son: Steven Khanh Duong
Pet Cat: Yondu

Mother-in-law and husband: Lan Cook and Charles Cook

Sister-in-law Nguyễn Phạm Ngọc Anh, husband Nguyễn văn Minh, and children Nguyễn

Phương Uyên Yvonne, Nguyễn Đăng Khoa Kevin

Sister-in-law Phạm T. Thu Liễu, husband Guido Henkel and son Lucas Henkel

Sister-in-law Sherry Cook-Mallison, husband and son
Sister-in-law Lisa Cook-West and children

During these trying times for the family, mistakes are inevitable. Please forgive us if that should happen.

Subscribe
Notify of
0 Condolences
Inline Feedbacks
View all condolences